Vuodatuksessa tehdään uudistuksia. Huoltokatkon tähden blogiin ei voi lisätä uutta tekstiä tai kommentoida 23.1.2013 alkaen. Huoltokatkos kestää noin viikon.