Pienentyneestä lapsimäärästä johtuen Muurikkalan päiväkoti-ryhmä esitetään korvattavaksi perhepäivähoitajalla elokuusta 2016 lähtien, mikäli kylästä löytyy kotona hoitoa antava perhepäivähoitaja. 

Muurikkalan päiväkodin lakkauttamista ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestämistä koskeva kuulemistilaisuus järjestetään Muurikkalan päiväkodilla torstaina 3.12 klo 18.

Asiasta on myös mahdollista toimittaa kirjallinen kannanotto sosiaali- ja terveyslautakunnalle 4.12 mennessä.