Muurikkalan asukasmäärä on suurimmillaan ollut 1950-luvun loppupuolella jolloin kylässä oli noin 700 asukasta. Nykyään Muurikkalassa on noin 400 asukasta. Asukkaita on aikojen saatossa työllistäneet Muurikkalan metsät joita on hyödynnetty mm. tervanpoltolla (vuosina 1600 -1780), Muurikkalan sahalla (1726-1741, 1745-1798), Urpalanjoen uitoilla (1885-1944) sekä puusuksien valmistuksella (n. 1930-1985). Nykyään kylän metsissä harjoitetaan normaalia metsätaloutta. Maanviljelystä ja karjataloutta on Muurikkalassa harjoitettu jo satojen vuosien ajan. Maatilat ja karjat ovat vähentyneet, mutta tilat ovat suurentuneet ja mukaan on tullut jossakin määrin osalle ulkopuolista urakointia. Viimeisinä vuosikymmeninä on Muurikkalaan tullut kiven ja puun jatkojalostustoimintaa. Kylän alueella toimii myös maaliikennekeskus. Moni Muurikkalalainen käy työssä kylän ulkopuolella. Kylässä on ollut jo parikymmentä vuotta kunnan rakentama vesijohto. Kylän alueella on runsaasti loma-asuntoja 

10615547_519769911489142_173156440911635 

 Muurikkalan kylällä toimivat päiväkoti sekä koulu. Yläkoululle, joka sijaitsee Miehikkälän kirkonkylässä, oppilaat kuljetetaan koulukyydeillä. Myös Muurikkalan koulun oppilaista osa käyttää koulukyytejä pitkien koulumatkojen tähden. Kotipalvelu sekä ruokapalvelu auttavat Muurikkalan asukkaita tarvittaessa.

DSC_0286.jpg 10171682_448666898599444_1302412869_n.jp

Muurikkalassa toimii Miehikkälän Osuuspankin sivukonttori tiistaina sekä torstaina.

op.jpg

Muurikkalassa on järjestötoimintaa. Raittiusyhdistys perustettiin vuonna 1906. Muutamaa vuotta myöhemmin perustettiin nuorisoseura ja VPK. Urheiluseura Kömpelö perustettiin vuonna 1916. Urheiluseura Kömpelö muutti myöhemmin nimensä Kaikuksi ja se liitettiin Miehikkälän Vilkkaan kyläosastoksi vuonna 1921. Kaiku on voimissaan edelleen. Muurikkalan metsästys yhdistys juhli viisikymmenvuotista taivaltaan vuonna 2007. Myös Martat ovat toimineet kylällä aktiivisesti usean vuosikymmenen ajan. Muurikkalan seurojen ja järjestöjen listaan voidaan vielä lisätä Muurikkalan kyläyhdistys ry sekä talotoimikunta. Talotoimikunta huolehtii Seurojentalon ylläpidosta sekä sen käytöstä.  

seurojentalo.jpg